Thứ Hai, 28-12:

Sáng: Các luật sư

 1. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất),
 2. DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự),
 3. MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế).

Chiều: Các luật sư

 1. CỔ HIỆP (nhà đất),
 2. TRẦN MINH SAN (nhà đất, dân sự, kinh tế).

Thứ Tư, 30-12:

Sáng: Các luật sư

 1. VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 2. LÊ ĐĂNG LIỆU (lao động, dân sự, hôn nhân gia đình),
 3. HÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Chiều: Các luật sư

 1. PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 2. TRẦN VĂN VIỆT (hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Sáu, 1-1: Nghỉ Tết dương lịch                             

Thứ Bảy, 2-1:

Sáng: Các luật sư

 1. TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế),
 2. LÊ DŨNG (dân sự, hình sự)

TP. ĐÀ NẴNG (Sáng 2-1):

Các luật sư

 1. NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG,
 2. VÕ VĂN THIẾT.