Lịch tư vấn pháp luật (Từ 12-9 đến 17-9)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 12-9:

Sáng: Luật sư (LS) NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế).

Chiều: LS CỔ HIỆP (nhà đất).

Thứ Ba, 13-9:

Sáng: LS LÊ ĐĂNG LIỆU (lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai).

Thứ Tư, 14-9:

Sáng: LS PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 15-9:

Sáng: LS NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Sáu, 16-9:

Sáng: LS HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Bảy, 17-9:

Sáng: LS TRẦN THỊ MIỀN (dân sự, hình sự, nhà đất).