Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thứ Hai, 14-7:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM THỊ NGỌT (dân sự, hình sự),  
 • LÊ LIÊM (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất).

 Chiều: Các luật sư

 • CỔ HIỆP (nhà đất),
 • NGÔ THỊ NGỌC THU (xuất nhập cảnh, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài).

Thứ Ba, 15-7:

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật doanh nghiệp)
 • ĐINH VĂN LƯƠNG (tố tụng dân sự, nhà đất).

Thứ Tư, 16-7:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 • PHÙNG THỊ HÒA (hình sự, dân sự, nhà đất).

Thứ Năm, 17-7:

 Sáng: Các luật sư

 • PHẠM VĂN LẠC (dân sự, xây dựng, doanh nghiệp). 
 • NGUYỄN THẾ THÔNG (nhà đất, kinh tế, lao động).

Thứ Sáu, 18-7:

  Sáng: Các luật sư

 • ĐẶNG VĂN YÊM (nhà đất, dân sự),
 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế).

     Thứ Bảy, 19-7:

  Sáng: Luật sư

 • PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài),
 • Ông DƯ HUY QUANG –Chánh thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường TP. HCM.