Lịch tư vấn pháp luật (Từ 16-11-2015 đến 21-11-2015)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 16-11-2015:

Sáng: Luật sư BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự).

Chiều: Luật sư TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 17-11-2015:

Sáng: Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Tư, 18-11-2015:

Sáng: Luật sư PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 19-11-2015:

Sáng: Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Sáu, 20-11-2015:

Sáng: Các luật sư HOÀNG QUÍ (dân sự, hình sự, kinh tế), NGUYỄN MINH TRÍ (dân sự, hình sự).

Thứ Bảy, 21-11-2015:

Sáng: Các luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG (dân sự, hình sự), NGUYỄN HOÀI BẢO (dân sự, hình sự, kinh tế).