Lịch tư vấn pháp luật (Từ 23-11-2015 đến 28-11-2015)
 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 23-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế).

Chiều: Các luật sư 

  • CỔ HIỆP (nhà đất), CHÂU XI (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 24-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật Doanh nghiệp).

Thứ Tư, 25-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • NGUYỄN THÚY HƯỜNG (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 26-11-2015:

Sáng: Các luật sư 

  • PHẠM VĂN LẠC (dân sự, xây dựng, doanh nghiệp), 
  • LÊ ĐĂNG LIỆU (lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai).

Thứ Sáu, 27-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).

Thứ Bảy, 28-11-2015:

Sáng: Các luật sư 
  • NGUYỄN VĂN HÒA (dân sự, hình sự, nhà đất), 
  • TRẦN THỊ MIỀN (dân sự, hình sự, nhà đất).