*Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM

Thứ Hai, 25-3:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 • ĐINH VĂN THẢO (hành chính, kinh tế, hình sự, nhà đất).

  Chiều: Các luật sư,

 • HỒ THỊ TIẾN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 • NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 26-3:

  Sáng: Các luật sư

 • LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động),
 • LÊ TRẠCH GIANG (dân sự, kinh doanh, thương mại).

Thứ Tư, 27-3:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN ĐÌNH HÙNG (hình sự, dân sự, nhà đất),
 • TRẦN THỊ HỮU LỄ (ngân hàng, nhà đất, dân sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 28-8: 

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN HỮU DANH (dân sự, hình sự, kinh tế),
 • HUỲNH VĂN NÔNG (dân sự, nhà đất, hành chính).

Thứ Sáu, 29-3:

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ BỬU THÀNH (dân sự, nhà đất, hình sự),
 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế).

Thứ Bảy, 30-3:

  Sáng:  Luật sư

 • CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất),
 • Ông TRẦN VIỆT BÌN, chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM (giải đáp về bồi thường, giải tỏa).

* Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.                                                                                     

Thứ Hai, 25-3:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ, HOÀNG TIẾN LƯU.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư NGUYỄN THẠCH THẢO, NGUYỄN KHẮC HIẾU.

Thứ Ba, 26-3:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư HUỲNH KHẮC THUẬN, ĐOÀN TRÍ PHỒN.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư TRẦN VÂN LINH, DƯƠNG THỊ TỚI.

Thứ Tư, 27-3:

Sáng: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư VŨ QUANG ĐỨC, PHẠM VĂN LẠC.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư BÙI QUANG LIÊM, PHẠM THỊ NGỌT.

Thứ Năm, 28-3:

Sáng: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư HOÀNG CÔNG KHANH, ĐINH VĂN LƯƠNG.

Chiều: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN NGỌC TÚY LINH.

Thứ Sáu, 29-3:

Sáng: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên TRẦN TUYẾT LAN ANH (Tiếp dân - Tư vấn), các luật sư NGUYỄN VĂN QUÝ, CAO THỊ LOAN.

Chiều: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên LÊ MINH PHÚC, các luật sư PHẠM TRẦN LAM, NGUYỄN THỤY ANH.