Lịch tư vấn pháp luật (Từ 30-11-2015 đến 5-12-2015)
 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 30-11-2015:

Sáng: Luật sư 

 • TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự, kinh tế).

Chiều: Các luật sư 

 • NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế), 
 • LÊ THÀNH CÔNG (nhà đất, dân sự, thương mại).

Thứ Ba, 1-12-2015:

Sáng: Các luật sư

 • HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC (dân sự, hôn nhân gia đình), 
 • NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Tư, 2-12-2015:

Sáng: Luật sư 

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động).

Thứ Năm, 3-12-2015:

Sáng: Các luật sư 

 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế), 
 • HUỲNH VĂN NÔNG (dân sự, nhà đất, hành chính).

Thứ Sáu, 4-12-2015:

Sáng: Các luật sư 

 • TRẦN CHÍNH NGHĨA (hình sự, dân sự), 
 • TRẦN VĨ CƯỜNG (dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Bảy, 5-12-2015:

Sáng: Luật sư 
 • CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất).