Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thứ Hai, 31-3:

  Sáng: Các luật sư

 • TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự, kinh tế),
 • VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

  Chiều: Các luật sư

 • NGUYỄN VĂN HÙNG (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • TRẦN VĂN VIỆT (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 1-4:

  Sáng: Các luật sư

 • LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động),
 • NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Tư, 2-4:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 • NGUYỄN THÚY HƯỜNG (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 3-4: 

  Sáng: Các luật sư

 • ĐÀO THỊ THUẬN (dân sự, hình sự),
 • TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, Luật doanh nghiệp, hôn nhân gia đình).

Thứ Sáu, 4-4:

  Sáng: Các luật sư

 • TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh),
 • ĐINH VĂN LƯƠNG (tố tụng dân sự, nhà đất).

Thứ Bảy, 5-4:

  Sáng: Luật sư

 • ĐINH VĂN THẢO (hành chính, kinh tế, hình sự, nhà đất),
 • Ông NGUYỄN ĐÌNH DŨNG – chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM.