Loại vàng dự trữ ra khỏi thống kê

Đây là một nội dung trong dự thảo Nghị định về quản lý cán cân thanh toán mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý.

Hiện nay, ngoại tệ, vàng vào-ra khỏi Việt Nam đều được thống kê vào cán cân này.

Dự thảo này cũng bổ sung các giao dịch như mua bán quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền, dịch vụ cá nhân, văn hóa, giải trí, dịch vụ chính phủ và dịch vụ logistic (dịch vụ kho bãi và giao nhận hàng hóa)… vào các dịch vụ cần thống kê trong cán cân.

Q.NHƯ

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

Chứng khoán Việt: Sai thì phải sửa

(PLO)- Trước việc thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống, các cơ quan quản lý nhà nước liên tục tung ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường ổn định trở lại.