Long An: Hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo

Cụ thể các đối tượng được hưởng hỗ trợ là bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo; bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở 23 xã thuộc vùng khó khăn trong tỉnh. Bệnh nhân đúng đối tượng theo quyết định nhưng trái tuyến, vượt tuyến hoặc tự chọn các dịch vụ thì không áp dụng hỗ trợ.

Cũng theo quyết định này, bệnh nhân được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ được hỗ trợ một phần chi phí điều trị khi chi phí đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. Các đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thì được hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả. Bệnh nhân mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả thì được hỗ trợ thanh toán một phần viện phí.

TƯỜNG VÂN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.