Lừa tiền tỉ, vợ nguyên phó chủ tịch phường hầu tòa

Năm 2006, bị cáo vay tiền của một số người và chơi hụi do những người khác cầm cái. Đến năm 2007, không có tiền trả lãi hằng tháng và đóng hụi chết, bị cáo đã kiếm tiền bằng cách lập ra bảy dây hụi và cầm cái. Vì người tham gia ít, bị cáo lập khống danh sách người chơi hụi để những người khác thấy số lượng thành viên đông, tiền lời nhiều thì sẽ tham gia, lúc đó bị cáo duy trì dây hụi tới mãn kỳ rồi chiếm đoạt tài sản. Cạnh đó, bị cáo dựng lên việc có người cần bán hụi để lấy tiền, vàng của người mua. Ngoài bảy dây hụi trên, bị cáo còn mở khống năm dây hụi chơi bằng vàng để lừa bán hụi.

Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng của 26 nạn nhân. Trong quá trình điều tra còn có 16 người khác tố cáo Chín vay gần 4 tỉ đồng không trả, bảy chủ hụi tố cáo Chín chiếm đoạt tiền “hụi chết” hơn 3,7 tỉ đồng và 480 chỉ vàng 96%. Cơ quan điều tra xác định các khoản tiền này phát sinh trong quan hệ dân sự, không có dấu hiệu phạm tội.

H.VĂN