Lương chuyên gia tư vấn không quá 40 triệu đồng/tháng

Theo đó, mức lương không quá 40 triệu đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ tám năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn. Mức lương thấp nhất của chuyên gia là không quá 15 triệu đồng/tháng áp dụng đối với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới năm năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới ba năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

5 cách giúp cải thiện chức năng tuyến giáp

(PLO)- Theo một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng có thể giúp những người bị suy giáp cải thiện chức năng tuyến giáp, ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và cải thiện các triệu chứng suy giáp.