Lương và phụ cấp của CEO PNJ dự kiến là 110 triệu đồng/tháng

Theo định hướng trong 5 năm tới, PNJ phấn đấu tăng gấp 4 lần danh thu xuất khẩu trang sức vào cuối nhiệm kỳ 2012 – 2017; lợi nhuận kinh doanh chính tăng 15%/năm.  

Năm 2012, PNJ dự kiến kế hoạch tổng doanh thu là 10.303,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 316,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 264 tỷ đồng; cổ tức kế hoạch 23%.

PNJ dự trình phát hành 19.999.728CP để tăng vốn điều lệ từ 599.991,42 triệu đồng lên 799.998,7 triệu đồng trong đó thưởng cho CĐHH tỷ lệ 5:1, chào bán cho đối tác chiến lược 5 triệu CP, chào bán 2.999.900 CP cho CBCNV giá 20.000 đồng/CP.

Tiền thu được từ phát hành vốn nhằm đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc trang thiết bị cho xí nghiệp nữ trang tại 176/6 Dương Quảng Hàm, Gò Vấp và mở rộng hệ thống mạng lưới bán lẻ PNJ.

Theo VOV