Lưu ý lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Theo thông báo của Sở GTVT, dự án xây dựng tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quận Bình Tân do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư đã thi công hoàn thành.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lưu thông trên tuyến đường này, Sở GTVT thông báo như sau: Kể từ ngày 29-12, tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quận Bình Tân được tổ chức giao thông cả hai chiều cho các loại xe trên đường gom thuộc đường dẫn cao tốc. Riêng tại các nút giao Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu, sở sẽ tổ chức một chiều trên đường gom theo như bản vẽ đính kèm.

Tổ chức cấm đỗ xe trên đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM -Trung Lương phía nhà dân, phía còn lại tổ chức cấm dừng xe và đỗ xe.

Tốc độ tối đa cho phép tuân thủ theo đúng vận tốc thiết kế đã được phê duyệt: 30 km/giờ.