Infographic: Trịnh Xuân Thanh - Xe biển xanh và khoản lỗ gần 3.300 tỉ đồng

(PLO)- Quá trình làm thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng của ông Trịnh Xuân Thanh. 


 


                                                                          Theo: THANH TRÀ (VIETNAM+)