Miễn thuế nhập khẩu linh kiện xe buýt

Theo đó, sẽ miễn thuế với điều kiện dự án phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trong đó xác định rõ: thời gian thực hiện dự án; số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị phụ tùng, linh kiện cần nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe buýt trong nước.

Miễn thuế nhập khẩu linh kiện xe buýt ảnh 1
Miễn thuế nhập khẩu linh kiện xe buýt

Chỉ áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhập khẩu lô hàng. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện cụ thể. Xem văn bản tại đây.

Đ.Liên