Mở cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Nậm On

Theo ông Phớc, việc mở cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy sẽ rút ngắn được hơn 120 km đường từ TP Vinh (Nghệ An) và biển Đông đi thủ đô Viêng Chăn so với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và cửa khẩu Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa). Sau khi thi công xong đường nhựa thì đường từ biển Đông sang thủ đô Viêng Chăn sẽ rất thuận lợi. Dự kiến đến đầu năm 2012 sẽ thi công xong 60 km đường nhựa phía nước bạn Lào để cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy-Nậm On thông thương.

ĐẮC LAM