Mời phóng viên nước ngoài đến TP.HCM nhiều hơn

Theo đó, cứ hai năm một lần, TP sẽ mời phóng viên các nước tới TP để tham gia Tuần lễ báo chí với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như đưa tin các sự kiện trọng đại của đất nước, tạo điều kiện cho phóng viên nước ngoài phỏng vấn lãnh đạo TP, tổ chức tham quan các khu đô thị mới, các KCN-KCX… nhằm giới thiệu tiềm năng, triển vọng phát triển của TP.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình kinh tế-xã hội của TP bằng tiếng Anh để thu hút sự quan tâm đầu tư của đối tác trên thế giới, TP còn tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, tổ chức ngày hội văn hóa các nước tại TP hằng năm. Do đó, TP yêu cầu các sở, ngành cần cử người phát ngôn có đủ trình độ, năng lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi cơ quan báo chí nước ngoài đến thăm, tìm hiểu các lĩnh vực mà sở, ban ngành đó phụ trách.

THU HƯƠNG