Mỹ bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn

Đây là một tin vui cho những người nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra và cá ba sa của Việt Nam, bởi lẽ nếu dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua thì các sản phẩm cá tra và ba sa của Việt Nam sẽ không phải chịu sự kiểm soát phi lý từ phía Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Dự luật Nông trại sửa đổi được hai thượng nghị sĩ Mỹ có tầm ảnh hưởng là John Kerry (thuộc đảng Dân chủ) và John McCain (thuộc đảng Cộng hòa) giới thiệu, đã được Thượng viện Mỹ thông qua với hình thức bỏ phiếu bằng miệng. Dự luật này phản đối việc chuyển giao quyền giám sát cá da trơn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (USFDA) sang Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Theo dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ chính thức thông qua Dự luật Nông trại này vào tuần tới.

AT