Mỹ đạt được thỏa thuận về ngân sách?

Sau một ngày thương lượng, lãnh đạo phe đa số Dân chủ ở Thượng viện Harry Reid và lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Sáng 15-10 (giờ địa phương), thỏa thuận được giới thiệu với các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện. Thỏa thuận mới cho phép Bộ Tài chính tiếp tục vay nợ đến 7-2-2014 và bộ máy chính quyền liên bang sẽ hoạt động hoàn toàn tới 15-1-2004. Đổi lại, lần đầu tiên đảng Dân chủ chấp nhận nhượng bộ một số điểm trong luật về cải cách hệ thống y tế.

Theo Reuters, thỏa thuận mới dễ được ủng hộ ở Thượng viện nhưng chưa chắc Hạ viện tán thành. Như vậy bóng đang ở trong chân Chủ tịch Hạ viện John Boehner.

H.DUY