Năm 2012 sẽ tăng phí mua thẻ BHYT

Theo thống kê, năm 2010 quỹ BHYT dư 3.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2011, viện phí sẽ tăng, tiền lượt khám, giường bệnh mà BHYT phải thanh toán cho người bệnh là khoảng 5.000 tỉ đồng, chưa kể tiền điều trị nội trú. Như vậy, quỹ BHYT bị âm, sẽ gặp khó khăn nên phải tăng phí mua thẻ BHYT như trên.

Cùng ngày, tại Bộ Y tế, chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã ký Biên bản thỏa thuận dự án nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý BHYT. Dự án này giúp Việt Nam tiếp thu những chính sách và kinh nghiệm về BHYT của Hàn Quốc, hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT, góp phần nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý BHYT cho các cán bộ công tác trong lĩnh vực này.

MINH HÀ - BẢO LÂM