Năm 2013, hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của địa phương phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu. Trước tháng 5-2013 phải hoàn thành các công việc như: Thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận; giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp phải thực hiện từng quý trong năm 2013, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT trước 30-11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trước tháng 6 phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn, cần hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

QA

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

TP.HCM yêu cầu lập tổ công tác rà soát các dự án kéo dài

(PLO)-  Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường  yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thành lập tổ công tác rà soát đối với các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc. Một trong những dự án được "thúc" phải giải quyết là Khu dân cư Vĩnh Lộc.