Năm 2014, nông nghiệp dự kiến sẽ xuất siêu 8,5 tỉ USD

Để có kết quả này, mục tiêu chung được Bộ NN&PTNT đặt ra là thực hiện tái cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Bộ NN&PTNT dự kiến giảm khoảng 130.000 ha diện tích gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hằng năm khác. Mở rộng diện tích bắp lên 1,2 triệu ha, tăng 73.000 ha so với năm 2013. Đối với cây cà phê sẽ không mở rộng diện tích ở những vùng ngoài quy hoạch, vùng thiếu nước tưới. Sẽ trồng thêm khoảng 20.000 ha cây cao su ở những nơi thích hợp. Còn cây điều sẽ được thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, giữ vững quy mô diện tích.

Năm 2014, Bộ cũng sẽ từng bước tái cấu trúc ngành theo hướng phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại. Duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao. Về thủy sản sẽ phấn đấu mục tiêu sản lượng đạt 6,2 triệu tấn, giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,5%-4%.

MINH LONG

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

(PLO)- Hãng hàng không có nhiều máy bay nhất Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội máy bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn...