Năm 2015: Chứng khoán có nhiều cơ hội phát triển

Theo ông Bằng, năm 2014, kinh tế vĩ mô có dấu hiệu tích cực, xuất siêu đạt 2 tỉ USD, tăng trưởng GDP đạt 5,98%, lạm phát dưới 3%. Việc giá dầu sụt giảm có thể ảnh hưởng tới một số ngành và ngân sách nhà nước nhưng sẽ giúp chi phí đầu vào của các doanh nghiệp giảm.

Ông Bằng cũng cho biết năm 2014, thị trường chứng khoán trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Việt Nam vẫn được xếp vào các nước có thị trường chứng khoán tăng trưởng đứng đầu trên thế giới.

Năm 2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác cổ phần hóa gắn với niêm yết tạo nguồn hàng chất lượng hơn cho thị trường, quỹ bất động sản.

TRÀ PHƯƠNG