Năm 2015 sẽ tập trung thanh tra việc tuyển dụng công chức

Ngoài ra vấn đề quản lý biên chế, bổ nhiệm, số lượng cấp phó và tiêu chuẩn ngạch công, viên chức lãnh đạo, quản lý, công tác thi đua, khen thưởng và công tác tín ngưỡng tôn giáo cũng được thanh tra trong năm 2015.

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2014 Bộ đã hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Trong đó có ba cuộc thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; bốn cuộc thanh tra về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ; một cuộc thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng…

Kết quả đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó nổi lên là những sai phạm trong tuyển dụng công chức và quản lý biên chế công chức của Bộ Công Thương, hay như các vi phạm về bổ nhiệm sai quy định một số công chức vào chức danh quản lý tại tỉnh Thái Bình và tại Bộ VH-TT&DL.

T.HẰNG