Năm 2018, gần 1.700 công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Nội vụ cho biết đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 Bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương. 

Năm 2018, gần 1.700 công chức không hoàn thành nhiệm vụ ảnh 1
Hơn 6.700 công chức "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực".

Theo đó, trong tổng số gần 285.000 công chức, có gần 76.700 nghìn người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ gần 27%. Tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ là hơn 197 nghìn người, chiếm gần 70%. Số hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là hơn 6.700 người, chiếm 2,36% và số không hoàn thành nhiệm vụ gần 1.700 người, chiếm 0,59%.

Trong tổng số hơn 1,1 triệu viên chức, số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần 301.000 người, chiếm hơn 27,2%. Số hoàn thành tốt nhiệm vụ gần 741.000 người, chiếm hơn 67%. Số hoàn thành nhiệm vụ hơn 70.000 người, chiếm 6,34% và số không hoàn thành nhiệm vụ hơn 4.200 người, chiếm 0,38%.

Giảm 5 sở ngành, 185 phòng ban

Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, hiện có 4 tỉnh là Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai đã thực hiện việc sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Qua đó giảm 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành).

Có 15 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp ở cấp huyện, giảm 185 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (phòng, ban).

Bộ Nội vụ cũng cho biết, biên chế công chức đến nay đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015.

Ngoài ra, tính đến ngày 15-10-2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 (2014) là 40.500 người. Trong khi đó, con số tinh giản biên chế năm 2015 là gần 5.800 người; năm 2016 gần 12.000 người; năm 2017 gần 12.700 người; năm 2018 hơn 10.000 người.

139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển

Cũng theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước có 139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển. Cụ thể, ở TƯ có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí. Trong đó, Ban Tổ chức TƯ và Bộ Nội vụ có số lãnh đạo bổ nhiệm qua thi tuyển đông nhất với 6 vị trí. Ngoài ra, một số bộ, ngành đã thực hiện thi tuyển lãnh đạo từ 1-4 vị trí; có 5 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Ở địa phương có 13 tỉnh thành đã tổ chức thí điểm thi tuyển với 109 vị trí. Đà Nẵng là thành phố dẫn đầu về số lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển với 22 vị trí. Kế đến là Sơn La 10 vị trí, Quảng Ninh 9 vị trí, Ninh Bình và Hải Phòng 7 vị trí… Có 2 địa phương đã xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai.