Năm 2020, EVN lãi hơn 4.742 tỉ đồng

Ngày 25-2, Bộ Công Thương đã công bố nội dung về kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, năm 2020, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN là 396.199,38 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đ/kWh, giảm 1,22% so với năm 2019. Thế nhưng doanh thu bán điện thương phẩm năm 2020 là 394.892,09 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,20 đ/kWh, giảm 1,68% so với năm 2019.

Theo Bộ Công Thương, việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã thay đổi cơ cấu tỉ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Năm 2020, EVN lãi hơn 4.742 tỉ đồng ảnh 1
Tình hình sản xuất kinh doanh điện của EVN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: EVNNPT

Đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỉ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp – dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó, EVN thực hiện hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỉ đồng. 

Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỉ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 lên đến 6.049,53 tỉ đồng.

Các hoạt động này bao gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng; thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Điện lực; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ EVN và các Tổng công ty Điện lực.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện nêu trên năm 2020 của EVN lãi 4.742,24 tỉ đồng.

Theo báo cáo của  Bộ Công Thương, EVN đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 hơn 5.000 tỉ đồng, bao gồm chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện của năm 2018 số tiền khoảng 3.630 tỉ đồng và một phần khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản phát sinh của năm 2020 vẫn chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020, bao gồm: phần còn lại khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 3.015 tỉ đồng; khoản chênh lệch tỉ giá theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện phát sinh năm 2020 khoảng 4.566 tỉ đồng. 

Hằng năm, vào tháng 12, Bộ Công Thương công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm liền kề trước đó. Tuy nhiên, từ năm 2020 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên việc công bố được lùi lại. Do đó, dù đã năm 2022 nhưng Bộ Công Thương mới công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.

Để người Việt 'kết duyên' với xe điện

Để người Việt 'kết duyên' với xe điện

(PLO)- Chính phủ và doanh nghiệp sản xuất phải đồng hành, hợp tác xây dựng trạm sạc, hạ giá thành xe điện nhằm khuyến khích người dân mua sản phẩm nhiều hơn.