Năm 2020 sẽ có 70% nhân lực qua đào tạo

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, đến thời điểm trên Việt Nam sẽ xây dựng danh mục và thống nhất chương trình đào tạo theo ngành, nghề cho giáo dục nghề nghiệp; 100% các trường nghề trọng điểm được tập trung xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên các chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, sử dụng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế.

“Hiện ngân sách nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đào tạo nghề, vì vậy sắp tới sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa cho giáo dục nghề nghiệp. Tạo sự bình đẳng giữa trong và ngoài công lập trong việc cung cấp dịch vụ công; khuyến khích việc thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp…” - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết thêm.

VIẾT LONG