Năm 2025, thu nhập đồng bào dân tộc sẽ đạt 26-28 triệu/năm

Phát biểu tại nghị trường, nhiều đại biểu (ĐB) đánh giá đây là vùng “lõi nghèo” của cả nước và vì vậy việc ban hành đề án là rất cần thiết.

Cơ bản đồng tình với 11 chính sách, tám dự án thành phần, tuy nhiên phần lớn các ĐB đều đề nghị ban soạn thảo rà soát lại các tiêu chí, mục tiêu của đề án bởi một số chỉ tiêu không phù hợp, quá thấp hoặc quá cao.

Liên quan đến kinh phí thực hiện đề án, ĐB Mai Hoa cho rằng đề án chưa đưa ra được tổng vốn cần bố trí cho cả giai đoạn 2021-2030, trong đó cũng không làm rõ được tỉ trọng vốn ngân sách của trung ương, ngân sách của địa phương và các nguồn vốn khác được xác định như thế nào.

ĐB Đinh Thị Bình (Phú Thọ) cũng băn khoăn nếu không bố trí đủ vốn thì đề án giống như “một loại quả đẹp mà không ăn được”.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sau đó đã giải trình trước Quốc hội nhiều nội dung, trong đó có lý giải về một số mục tiêu quan trọng của đề án. Đáng chú ý, theo ông, hiện thu nhập thực tế bình quân một người dân tộc thiểu số khoảng 1,1-1,2 triệu đồng/tháng, tương đương với 13-14 triệu đồng/năm. Nếu đến năm 2025 tăng gấp hai lần, đạt khoảng 26-28 triệu đồng/năm.

Về kinh phí thực hiện đề án, ông Chiến cho biết khi xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ phải thành lập hội đồng thẩm định quốc gia do bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm chủ tịch hội đồng, khi đó sẽ xác định cụ thể tổng mức đầu tư phân kỳ hằng năm, nguồn vốn.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.