Năm doanh nghiệp nợ BHXH bị kiện

Những doanh nghiệp này có thời gian nợ tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng, gây khó khăn cho việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Các doanh nghiệp bị kiện gồm: Công ty Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất nhập khẩu Nam Phương (nợ trên 1,1 tỉ đồng); Công ty Sản xuất Lụa tơ tằm Vikotex (nợ gần 800 triệu đồng); Công ty TNHH Bá Thiên (nợ trên 660 triệu đồng); Công ty Cổ phần Tơ tằm Á Châu (nợ gần 208 triệu đồng); Công ty Cổ phần Tơ lụa Đông Lâm (nợ hơn 120 triệu đồng).

Tính đến tháng 11-2011, Lâm Đồng có 449 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH bắt buộc từ ba tháng trở lên với tổng số tiền trên 16 tỉ đồng.

HOÀNG MINH

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.