Nga bắt giữ một thành viên tổ chức khủng bố quốc tế

Theo các nhà điều tra, kẻ tuyển mộ này là công dân Kyrgyzstan, có tên Mahmudov, sinh năm 1963.

Thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết vào ngày 27/9, tại nhà số 3 phố Stary Tolmachevsky, giữa những người mộ đạo tại Giáo đường Hồi giáo, Mahmudov đã tiến hành hành vi phạm tội liên quan tới việc tuyển mộ người mới cho Đảng Giải phóng Hồi giáo.

Hizb ut-Tahrir al-Islami là tổ chức tôn giáo chính trị quốc tế thành lập năm 1953 tại Jerusalem Takiuddin al-Nabhani với mục tiêu loại bỏ các nhà nước phi Hồi giáo, khôi phục Đạo Hồi trở thành “Hình tượng Hồi giáo thực sự trong cuộc sống.

Tổ chức này cũng tuyên bố để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chỉ có cách tái lập Caliphate – nhà nước thần quyền, liên hiệp toàn bộ thế giới Hồi giáo.

Ngày 14/2/2003, Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã liệt Hizb ut-Tahrir al-Islami là tổ chức khủng bố và cấm tổ chức này hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga./.

(Theo Vietnam+)