Ngân hàng phải tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất

Đồng thời, thống đốc cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam không vượt 14%/năm.

Thống đốc cũng chỉ đạo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các NHNN chi nhánh tỉnh, TP tăng cường thanh tra, kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành kỷ cương của các tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam bằng biện pháp hạn chế phạm vi và địa bàn kinh doanh, tạm đình chỉ một số hoạt động ngân hàng, áp dụng tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh, xử lý hành chính đối với tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thống đốc NHNN cũng đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam yêu cầu các thành viên hiệp hội chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất của Chính phủ và NHNN Việt Nam.

L.THANH