Nghệ An: 14/2.400 lái xe dương tính với ma túy

Qua kiểm tra, có 14 trong số 2.400 lái xe dương tính với chất ma túy, 40 lái xe bỏ khám giữa chừng không qua khâu xét nghiệm nước tiểu để phát hiện chất ma túy. Một lái xe đạt sức khỏe loại một (loại rất tốt), hơn 80% đạt sức khỏe loại 2 (loại tốt), số còn lại đạt loại 3 (loại trung bình) và một lái xe đạt sức khỏe loại 4 (loại yếu).

Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải chấm dứt hợp đồng lao động đối với các tài xế dương tính với ma túy, không đủ điều kiện sức khỏe, bố trí công việc khác với lái xe đạt sức khỏe loại yếu.

Đ.LAM