Nghệ An: 8 tháng thu ngân sách 8.400 tỉ, chi 15.200 tỉ

Theo báo cáo, thực hiện thu ngân sách tám tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Nghệ An ước đạt hơn 8.400 tỉ đồng, đạt 67% dự toán (tăng 12,3% so với cùng kỳ); chi ngân sách tám tháng đầu năm hơn 15.200 tỉ đồng, đạt 64% dự toán được giao. 

Nghệ An: 8 tháng thu ngân sách 8.400 tỉ, chi 15.200 tỉ  ảnh 1
Một góc thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Trong đó, thu từ doanh nghiệp trung ương quản lý đạt 44,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,6%; thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 57%; thu cổ tức, lợi tức đạt 21,8% so với dự toán.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Nghệ An thu hồi thêm sáu dự án, nâng tổng lũy kế đã thu hồi được 139 dự án chậm tiến độ. Đến ngày 16-8, tỉnh Nghệ An thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.240 doanh nghiệp (tăng 5,17% cùng kỳ), tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký là hơn 7.400 tỉ đồng (tăng 21,14% cùng kỳ).

Nghệ An: 8 tháng thu ngân sách 8.400 tỉ, chi 15.200 tỉ  ảnh 2
Ảnh hưởng bão số 4, từ ngày 17 đến chiều 23-8, lũ lụt đã làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm người chết, một người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. 

Diện tích trồng mới rừng tập trung tháng 8 ước đạt 2.283 ha (tăng 4,25% cùng kỳ); tổng sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt 18.320 tấn (tăng 12,94% cùng kỳ)… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt.

Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất nước nhưng có tới 11 huyện, thị xã khu vực miền núi (trong đó có năm huyện miền núi cao với ba huyện nghèo được hưởng chính sách đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ) và sáu huyện, thị xã miền núi thấp với 99 xã đặc biệt khó khăn. Nghệ An cũng là tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, bão và hạn hán. Do vậy, Nghệ An là tỉnh chưa cân đối được thu, chi ngân sách.