Nghệ An: Chấn chỉnh mức thu học phí mầm non đầu năm

Nghệ An: Chấn chỉnh mức thu học phí mầm non đầu năm ảnh 1

Vào năm học mới 2011 - 2012 nhiều trường mầm non ở thành phố Vinh,
Nghệ An đã thu học phí ở mức 540.000 đồng/em/tháng.
Buổi làm việc bàn về các khoản thu phí trong năm học 2011-2012, và đặc biệt để biết rõ và công khai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 40 UBND tỉnh Nghệ An về quy định mức thu học phí mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Tăng học phí để thực hiện chương trình chất lượng cao là một chủ trương cần thiết và hợp lý, phù hợp với yêu cầu của xã hội hoá giáo dục hiện nay; nhằm tạo điều kiện tốt nhất để bậc học mầm non có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, việc một số trường mầm non trên địa bàn TP Vinh thực hiện thu học phí mới với mức tối đa 540.000 đồng/tháng là không đúng với tinh thần của QĐ 40 của UBND tỉnh Nghệ An. Về vấn đề này, Sở GD-ĐT, UBND và Phòng GD-ĐT TP Vinh đã giải trình và nhận trách nhiệm về việc khi chưa có hướng dẫn liên ngành thực hiện mức thu học phí mới nhưng nhiều trường đã tổ chức thu và thu ở mức tối đa. Đó là việc các trường mầm non chưa đạt chất lượng cao nhưng đã thu học phí với mức thu tối đa theo Quyết định 40 là 540.000 đồng/tháng. Hiện tại, sau khi có phản ánh của báo chí và dư luận nhân dân, Sở GD-ĐT đã kịp thời có văn bản điều chỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, các phóng viên đã nêu lên những vấn đề mà dư luận quan tâm. Đó là: cần thông tin đầy đủ về các tiêu chí chất lượng cao của loại hình trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động, nên có hướng dẫn cụ thể về mức thu phù hợp với chất lượng dạy học. Cần nâng cao chất lượng dạy học trước hoặc đồng thời với nâng mức thu học phí; và cần có bước đi phù hợp trong tuyên truyền để phụ huynh được biết, được bàn và lựa chọn trường lớp cho con em mình. Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, chủ trương tăng học phí theo Quyết định 40 của UBND tỉnh đối với trường mầm non thực hiện chương trình chất lượng cao là hoàn toàn hợp lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng của bậc học mầm non trong yêu cầu mới. Sở GD-ĐT có trách nhiệm kiến nghị với Bộ GD-ĐT kịp thời có hướng dẫn mức thu đối với trường mầm non thực hiện chất lượng cao. Nếu Bộ chưa có văn bản hướng dẫn thì Sở phải chỉ đạo Phòng Ggiáo dục và các trường tổ chức họp lấy ý kiến tham khảo của phụ huynh trên cơ sở đó để ra mức thu học phí phụ hợp với Quyết định 40 của UBND tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương này.
Theo Nguyễn Duy ( DT)