Nghệ An ghi âm chất vấn để giám sát lời hứa

Để đổi mới công tác giám sát, bắt đầu từ kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ ghi âm toàn bộ quá trình chất vấn, thể chế hóa bằng văn bản để quy trách nhiệm và giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan chức năng sau kỳ họp.

Trong phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Chí Nhâm (huyện Nam Đàn) cho rằng với tình trạng công chức chậm thực hiện công vụ (khoảng 20% công chức), tỉnh cần có giải pháp chấn chỉnh. Diện tích đất giao cho các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh quá lớn nhưng hiệu quả không cao, trong khi nhiều hộ dân đang thiếu đất sản xuất dẫn đến thiếu đói. Vì vậy, tỉnh cần rà soát, giao khoán đất rừng cho nhân dân bảo vệ và sản xuất để nâng cao hiệu quả. Đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Nga (huyện Thanh Chương) đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ nguyên nhân vì sao một số tỉnh phía Nam từ chối lao động tỉnh Nghệ An, một số nghề đào tạo chưa gắn liền với nhu cầu thực tế…

Trả lời câu hỏi: “Tại sao Nghệ An vẫn còn 14 huyện chưa có bến xe”, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT, giải trình do không kêu gọi được nhà đầu tư, Sở GTVT chỉ có trách nhiệm quản lý nhà nước chứ không thực hiện xây dựng các bến xe.

ĐẮC LAM