Nghỉ hưu sớm vì sức khỏe kém

Nay do sức khỏe yếu nên tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có được hưởng trợ cấp một lần tính từ năm thứ 31 trở đi hay không?

Phạm Gia Hưng (Quận 6, TP.HCM)

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Nếu muốn nghỉ hưu vì lý do sức khỏe thì ông cần có kết quả giám định sức khỏe của Hội đồng Giám định y khoa để làm thủ tục nghỉ hưu. Trường hợp ông đã chốt sổ bảo lưu thời gian đóng BHXH thì ông cần liên hệ cơ quan BHXH để được giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa xác định mức suy giảm khả năng lao động.

Khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì ông sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (được tính từ năm thứ 31 trở đi đối với nam, từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ). Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

NHƯ NGHĨA ghi

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

(PLO)- Nhiều người đợi đến 30 Tết mới mua hoa mong có giá rẻ hơn. Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, để ai cũng có Tết, người mua hoa nên thay đổi thói quen này.