Nghiêm khắc phê bình 3 PGĐ Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM

Cụ thể, Thanh tra TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện kết luận thanh tra (tháng 10-2016) tại công ty này và kết quả thực hiện đối với ba cơ quan chức năng liên quan.

Theo đó, đối với Sở Nội vụ về chủ trì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP từng thời ký có sai phạm, sở này đã nghiêm khắc phê bình HĐTV công ty và ba phó giám đốc (Thái Minh Hòa, Nguyễn Hữu Phán, Lý Thọ Đắc).

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Luyện (nguyên chủ tịch HĐTV), ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên giám đốc), bà Nguyễn Thị Sang (nguyên kế toán trưởng) do không còn làm việc tại công ty nên Sở Nội vụ đề nghị không tổ chức kiểm điểm.

Đối với Sở Tài chính, về chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra TP và các cơ quan có liên quan xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các lãnh đạo từng thời kỳ có sai phạm, sở này đã thực hiện xong nội dung này theo như kết luận thanh tra.

Với Sở Kế hoạch và Đầu tư, được đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Hà Khương, đơn vị thực hiện công tác đấu thầu, xét chọn nhà thầu dự án "đầu tư mua sắm trang thiết bị sửa chữa đường ống thoát nước bằng công nghệ lót ống".

Theo báo cáo của sở này, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Hà Khương lập vào ngày 26-12-2008, tính đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên công ty này không bị xử phạt theo quy định.

Ngoài ba cơ quan chức năng thì việc thực hiện kết luận thanh tra của Công ty Thoát nước đô thị chậm trễ hơn nhiều, có bảy nội dung thanh tra công ty này phải thực hiện nhưng đến nay đơn vị mới hoàn thành được một nội dung (về chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện dự án, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế).

Còn sáu nội dung công ty này còn tồn đọng chưa thực hiện xong: xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tập thể - cá nhân có sai phạm; thu hồi công nợ đối với Công ty Rungsupcharoenkit Tunnelling; sửa chữa thiết bị sửa chữa đường ống thoát nước bằng công nghệ lót ống; xây dựng phương án sửa chữa thiết bị; có phương án đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống dây chuyền sản xuất phân nền khô, rà soát quy trình thực hiện cổ phần hóa.

Thanh tra TP kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Công ty Thoát nước đô thị khẩn trương tiếp tục thực hiện dứt điểm các nội dung còn lại. Trường hợp gặp vướng mắc khó khăn, công ty chủ động có văn bản xin hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan...