Ngừng xuất nhập khẩu thuốc nếu không báo cáo

Cục Quản lý Dược cho biết sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc và hồ sơ cấp số đăng ký, tạm ngừng tiếp nhận và xét duyệt đơn hàng nhập khẩu. Cục cũng đề nghị các Sở Y tế tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu đối với đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Theo Cục Quản lý Dược, thời gian qua việc báo cáo không đầy đủ theo quy định của các đơn vị đã gây khó khăn cho công tác quản lý ngành dược.

 DUY TÍNH