Người dân Hà Nội phản đối Công ty Cây xanh đốn cây sưa

Theo xác nhận của đại diện công ty này, việc chặt hạ cây sưa trên có giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội và đầy đủ thủ tục liên quan. Nguyên nhân đốn hạ do cây bị mục ruỗng phần ruột, có thể gãy đổ gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.

Người dân cho rằng cây sưa trên thực tế có bị mục ruỗng ở một số nơi nhưng vẫn còn xanh tốt. Trong khi đó, nhiều cây cổ thụ khác có dấu hiệu mất an toàn hơn lại chưa được xử lý.

VIẾT THỊNH