Người lao động ở TP.HCM nghỉ lễ 30-4 và 1-5 bốn ngày liên tiếp

UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.
Theo đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ liên tiếp bốn ngày từ 30-4 đến hết ngày 3-5, do có hai ngày lễ trên trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật.
Riêng những đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.
Trong các ngày lễ này, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp, bệnh viện, lực lượng vũ trang và các hộ dân treo cờ Tổ quốc.
Sở TN&MT phối hợp các quận, huyện làm tốt công tác vệ sinh, làm sạch đẹp TP và làm đẹp khu vực công sở, các tuyến đường; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

UBND TP.HCM cũng giao chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bố trí trực vào các ngày nghỉ lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và TP.HCM.