Người Thái hoàn tất thâu tóm Nguyễn Kim

Trước đó, vào năm 2015, Central Group đã mua 49% cổ phần của Nguyễn Kim và đến cuối năm 2019, tập đoàn này đã mua toàn bộ số cổ phần còn lại. Và trong năm 2019, kết quả kinh doanh của Nguyễn Kim đã hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn đến từ Thái Lan. 

Như vậy, tại thị trường Việt Nam, Central Group đang sở hữu hệ thống Big C Việt Nam, Nguyễn Kim, chuỗi siêu thị Lan Chi Mart, GO! Market, trung tâm thương mại Robins.