Bộ Y tế gửi công văn về clip Vụ trưởng bị tố hầu đồng

Bộ Y tế gửi công văn về clip Vụ trưởng bị tố hầu đồng

(PLO)-Bộ Y tế đã đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế, đồng thời đề nghị báo Người Tiêu dùng cung cấp thông tin chính xác.