Nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán theo giá thị trường

Hội đồng Thẩm định giá TP thẩm định lại và trình UBND TP phê duyệt” - đó là nội dung được nêu tại Quyết định 48 về trình tự thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường vừa được UBND TP.HCM ký ban hành ngày 17-10. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27-10 và không áp dụng cho trường hợp chuyển nhượng nhà, đất cho đối tượng được tái định cư.

Theo Quyết định 48, hồ sơ nộp cho Hội đồng Thẩm định giá TP bao gồm các giấy tờ theo quy định, kèm chứng thư về kết quả thẩm định giá do một đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá thực hiện. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng Thẩm định giá phải trình UBND TP ban hành quyết định phê duyệt giá.

Đối với hình thức đấu giá, sau khi có quyết định phê duyệt giá, Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước liên hệ tổ chức có chức năng thực hiện bán đấu giá. Đơn vị này phải tổ chức bán đấu giá tài sản trên trong thời gian không quá 40 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.

Trong trường hợp bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất, nếu người mua chậm nộp tiền cho Nhà nước thì phải nộp tiền phạt trong thời gian không quá 12 tháng. Sau thời gian này, nếu người mua vẫn chưa hoàn tất việc nộp tiền sẽ bị chấm dứt việc bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất.

Với những trường hợp còn lại, sau khi có quyết định phê duyệt giá, Sở Tài chính sẽ hướng dẫn người mua nộp tiền theo quy định.

CẨM TÚ