Học Bác tiếp tục sáng tạo chăm lo cho dân

Học Bác tiếp tục sáng tạo chăm lo cho dân

(PL)- Đoàn kết, sáng tạo, luôn lấy dân làm trọng và xử lý nghiêm cán bộ sai phạm… là những điều đảng bộ, chính quyền TP.HCM đã, đang và sẽ làm theo Di chúc của Bác Hồ.