Nhận giùm người chết

Lợi dụng việc này, khi đối tượng chính sách qua đời, Vân không báo lên cấp trên để cắt chế độ trợ cấp mà “ém” thông tin để “nhận giùm” người đã khuất. Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện Vân tham ô gần 27 triệu đồng nên khởi tố để điều tra. Tiền chính sách của người đã chết, nuốt sao trôi!

AS