Nhật đứng đầu về dự án đầu tư vào TP.HCM

Nhật đứng đầu về số dự án được cấp phép với 88 dự án, vốn đầu tư hơn 86 triệu USD, kế đến là Singapore.

TÚ UYÊN

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.