Nhiều cán bộ chưa nhận thức đúng về tam nông

Tổng Bí thư cho rằng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 26 vẫn còn không ít cán bộ các cấp nhận thức chưa đúng về định hướng xây dựng, phát triển tam nông, dẫn đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn thiên lệch, hời hợt.

Nhiều cán bộ chưa nhận thức đúng về tam nông ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:  TTXVN

“Trong thời gian qua, mảng nông nghiệp và nông thôn đã được thực hiện tương đối tốt nhưng việc chăm lo đời sống cho nông dân chưa thực sự được chú trọng. Cần xác định đây không phải là ban ơn, chăm sóc đời sống thuần túy mà là tập trung phát triển nguồn lực để phát triển đất nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

10.000 tỉ đồng là số tiền dự kiến chi cho chương trình “Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Bộ NN&PTNT. Chương trình này sẽ trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sắp tới để thực hiện từ năm nay. Theo dự án trên, đến năm 2020, trung bình mỗi năm dạy nghề nông nghiệp cho khoảng 300.000 lao động nông thôn cả nước, nâng tỉ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2011 lên 50% vào năm 2020.

TRÀ PHƯƠNG