Nhiều chỉ đạo của UBND TP.HCM về metro số 1 và 2

Theo đó, đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), ông Hoan giao Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu về việc gia hạn Hiệp định vay vốn VN11-P7 theo quy định.

Đồng thời, UBND TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tham mưu về việc hiệu chỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo UBND TP. Bên cạnh đó, sở này cũng được giao thẩm định, phê duyệt các hồ sơ tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung của dự án theo quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-8.

Song song, Sở GTVT cần tham mưu giải quyết kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR) theo quy định về việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thi công lối lên xuống của cầu bộ hành các nhà ga trên cao thuộc gói thầu CP2.

Nhiều chỉ đạo của UBND TP.HCM về metro số 1 và 2 ảnh 1
Công nhân thi công tại ga Ba Son của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cùng đó, UBND TP giao Sở Xây dựng rà soát, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, kiến trúc của các hạng mục lối lên xuống số 1 và 2 của ga Nhà hát TP. Sau khi hoàn thành, gửi hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật của dự án xem xét, thông qua theo quy định.

Riêng gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống”, ông Hoan giao Sở GTVT, Sở Xây dựng có ý kiến cụ thể bằng văn bản về giá trị dự toán của gói thầu, gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, sau đó báo cáo UBND TP.

Ông Hoan cũng giao Sở KH&ĐT chủ trì làm việc với Trung tâm Tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu lựa chọn phương thức phù hợp nhất để thực hiện gói thầu trên. Trên cơ sở đó lập và xác định giá trị dự toán của gói thầu.

UBND TP giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, MAUR khẩn trương xác định chi phí quản lý dự án của tuyến metro số 1. Mục đích là để MAUR đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong giai đoạn 2020-2022, xác định phương án hoàn trả tạm ứng ngân sách TP.

Đối với dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), ông Hoan giao Sở TN&MT xem xét, báo cáo về việc hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ dự toán và phê duyệt đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, trình UBND TP xem xét.

Sở KH&ĐT được TP giao nghiên cứu, tham mưu giải quyết kiến nghị của MAUR về việc đàm phán và thương thảo Phụ lục hợp đồng số 13 với Tư vấn IC, trình UBND TP.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ các dự án metro, UBND TP yêu cầu các cơ quan được phân công nhiệm vụ chủ trì xử lý hồ sơ thực hiện cơ chế định kỳ giao ban hoặc hội ý đột xuất. Sau đó các cơ quan cần thảo luận, thống nhất giải pháp xử lý, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.