Nhiều CTCK được cấp phép giao dịch ký quỹ

Như vậy đến nay đã có tám CTCK gồm SSI, Bản Việt, VNS, Tân Việt, Thành Công và Kim Long được cấp phép nghiệp vụ này.

Được biết giao dịch ký quỹ (Margin Trading) là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do CTCK môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ.

B.NHƠN